ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวออนไลน์สำหรับชุมชน

ครอบคลุมทุกกระบวนการการใช้งาน และเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างชุมชนและองค์กรเข้าหากัน

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ทดลองใช้งาน ฟรี ก่อนใคร

ลงทะเบียน

เชื่อมต่อ ทันสมัย ใช้งานง่าย

ยกระดับคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ชุมชนสามารถเข้าถึงเหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน บุคคลทั่วไป องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีความสนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ เพื่อให้การเชื่อมต่อและความร่วมมือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยมีมา

โลเคิล คิท ทำอะไร

จัดการข้อมูลนักท่องเที่ยว

การจองกิจกรรมและที่พัก

จัดการข้อมูลนักท่องเที่ยว

จัดการแบบสอบถามนักท่องเที่ยว

จัดการบัญชี

จัดการรายได้ของชุมชน

คํานวนราคากิจกรรม

จัดการที่พัก

จัดการหมุนเวียนที่พักโฮมเสตย์

พร้อมที่จะเริ่มหรือยัง?

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ์ทดลองใช้งาน ฟรี ก่อนใคร

ลงทะเบียน

โลเคิล คิท มีประโยชน์อย่างไร

ชุมชน/เจ้าของกิจการ

จัดเก็บข้อมูลต่อเนื่อง เป็นระบบ

จัดการที่พักได้ง่าย หมุนเวียนลูกค้าได้ทั่วถึง

องค์กรภายนอก

ติดต่อเข้าถึงชุมชนได้ง่าย

การประสานงานมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวโดยชุมชน

ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิ์ทดลองใช้งาน ฟรี! ก่อนใคร